Επικοινωνία

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΖΑΦΡΑΝΑ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Αδαμαντίου Κοραή 49
55132 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310-436300
6948-600273
2310-436300
info@zafrana-school.gr