Ρομποτική

Η Μοντεσσοριανή Σχολή Ζαφρανά προσφέρει μαθήματα ρομποτικής σε παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών, χρησιμοποιώντας το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό της lego , προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε ηλικίας.

Τι προσφέρει η εκπαιδευτική ρομποτική;

Η ρομποτική αποτελεί ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία διάφορων εννοιών, κυρίως από τις φυσικές επιστήμες. Συγκεκριμένα:   

  • Μελετούν την κίνηση, την επίδραση της τριβής, τη σχέση των δυνάμεων, τη μεταφορά ενέργειας κ.ά.
  • Κατανοούν έννοιες όπως η απόσταση, οι αναλογίες, η περίμετρος, η περιφέρεια, η διαγώνιος κ.ά.
  • Αναζητούν λύσεις για προβλήματα μηχανικής που προκύπτουν κατά την κατασκευή ρομπότ.

Η εκπαιδευτική ρομποτική, εκτός από τις γνωστικές δεξιότητες , ενισχύει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση και προάγει τη συνεργατικότητα (ομαδική εργασία) και τις επικοινωνιακές δεξιότητες.