Σκάκι

Η ενασχόληση των νηπίων με το σκάκι ξεκίνησε πιλοτικά στη «Μοντεσσοριανή Σχολή Ζαφρανά» πριν από οκτώ χρόνια, από ένα παιδί που έπαιζε ήδη.

Σήμερα τα 25 από τα 28 νήπια παίζουν σκάκι, με ενθουσιασμό, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα

Τα τελευταία δύο χρόνια παίζουν σκάκι όχι μόνον τα νήπια, αλλά και τα προνήπια. Εντυπωσιάζει η ταχύτητα, η συγκέντρωση και ο ενθουσιασμός τους όταν παίζουν.

Η επιστημονική ερμηνεία της συμπεριφοράς τους είναι ότι βρίσκονται σε μια ηλικία, μεταξύ δυόμισι και έξι ετών που είναι «η χρυσή εποχή» για μάθηση και ανάπτυξη. Είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία «καλωδιώνεται» νευρωνικά ο εγκέφαλός τους.

Μία άλλη παράμετρος που καθιστά τα παιδιά τόσο ικανά είναι και η χρήση του μοντεσσοριανού υλικού για τα μαθηματικά που, καθώς συγκεκριμενοποιεί το αφηρημένο, τα οδηγεί σε εξαιρετικές επιδόσεις στα μαθηματικά. Και το σκάκι που αναπτύσσει την ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού και πρόβλεψης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανάπτυξη της λογικομαθηματικής και χωροταξικής νοημοσύνης.

Μια μελέτη του 2000 σε 4000 μαθητές έδειξε ότι, μετά από 4 μήνες συστηματικής ενασχόλησης με το σκάκι, αυξήθηκε το IQ και στα αγόρια και στα κορίτσια, καθώς εξασκεί και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια τα παιδιά της Μοντεσσοριανής Σχολής Ζαφρανά κατέκτησαν πολλές διακρίσεις, με αποκορύφωμα τη φετινή χρονιά που κατέκτησαν και τις έξι θέσεις σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής στη διάρκεια του 17 Ατομικού Πρωταθλήματος και τρεις πανελλήνιες θέσεις στην κατηγορία των κοριτσιών.

Το 2016-2017 κατέκτησαν τις πέντε πρώτες θέσεις στο νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής και την έκτη και ένατη θέση πανελληνίως.

Το 2015-2016 τις τέσσερις πρώτες θέσεις και την τέταρτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Τα παραπάνω αποδεικνύουν τις απίστευτες δυνατότητες των παιδιών που με τη βοήθεια του κατάλληλου υλικού μπορούν να τις μετατρέπουν σε ικανότητες.