Σχολή Γονέων

Με την πεποίθηση ότι η στενή συνεργασία σχολείου και οικογένειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος, εγκαινίασε η Σχολή μας από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, το 1999, “Σχολή Γονέων” που λειτουργεί έκτοτε σε σταθερή βάση, με μια εκδήλωση το μήνα.

Με βασική εισηγήτρια την καθηγήτρια του Α.Π.Θ κυρία Μαρία Ζαφρανά, σπανιώτερα τον άνδρα της, κύριο Αριστείδη Ζαφρανά, γιατρό, και άλλους καταξιωμένους επιστήμονες, αναπτύσσονται θέματα άμεσου ενδιαφέροντος κατά τρόπον εύληπτο και πρακτικό, δίδονται ευκαιρίες προβληματισμού και απαντήσεις σε ζητήματα που ενδιαφέρουν άμεσα τους γονείς.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στους γονείς να συζητούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, τα προβλήματά τους με την κ. Μαρία Ζαφρανά και με το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής.


Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 Ώρα έναρξης: 18:30 Οι αρχές που διέπουν τους βασικούς κανόνες συνύπαρξης των ανθρώπων συνιστούν την έννοια ...
Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 Ώρα έναρξης: 18:30 Διάσπαση προσοχής και παρορμητικότητα. Πως συνδέονται και πως  αντιμετωπίζονται τα προβλήματα συμπεριφοράς και ...
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 Ώρα έναρξης: 18:30 Σ’ ένα κόσμο γεμάτο γρήγορες αλλαγές και απαιτήσεις, το πιο χρήσιμο δώρο που ...