Διάκριση στο σκάκι της μαθήτριας Εύας Σίσκου

Θα θέλαμε να μοιραστούμε τον ενθουσιασμό, τη χαρά και το αίσθημα της υπερηφάνειας ως εκπαιδευτικοί, για την παγκόσμια διάκριση της μαθήτριας, Εύας Σίσκου, στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού της Fide, που πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 23 Απριλίου στη Ρόδο. Να σημειωθεί ότι η Εύα Σίσκου, που ξεκίνησε την ενασχόλησή της με το σκάκι στην ηλικία των 4 ετών στη Μοντεσσοριανή Σχολή Ζαφρανά, αγωνίστηκε σε υψηλότερη ηλικιακά κατηγορία.

Η διάκρισή της αποτελεί μία έμπρακτη απόδειξη της στενής σύνδεσης των μαθηματικών, με τα οποία τα παιδιά της Μοντεσσοριανής Σχολής Ζαφρανά ασχολούνται με τρόπο απτό και κατανοητό από την ηλικία των 2,5 ετών, και του σκακιού.

Αναφέρουμε εδώ ενδεικτικά μερικά από τα κοινά χαρακτηριστικά τους, όπως:

  • Συνθετική και αναλυτική ικανότητα σκέψης
  • Ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τη μελέτη ενός προβλήματος
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αυτόνομη εργασία, βασικό χαρακτηριστικό της μοντεσσοριανής μεθόδου
  • Δεξιότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις

Ευχόμαστε και άλλα παιδιά να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Εύας Σίσκου.