Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον σεισμό

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 τα νήπια και τα προνήπια θα συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τον σεισμό, ως φυσικό φαινόμενο, και τα μέτρα προστασίας έναντι αυτού του φαινομένου.

Σεισμός: Ένα φυσικό φαινόμενο και μέτρα προστασίας

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί μία σύντομη περιγραφή του φυσικού φαινομένου. Έπειτα θα παρουσιαστούν τα μέτρα προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό, με βάση το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ). Επιπλέον, θα γίνει επίδειξη με STEM της σεισμικής κίνησης κατασκευών.

Τα νήπια θα φτιάξουν τις δικές τους τρισδιάστατες κατασκευές τις οποίες θα υποβάλλουν σε οριζόντια κίνηση, κατανοώντας έτσι την επίπτωση του σεισμού στις κατασκευές, ενώ τα προνήπια θα κατασκευάσουν ένα τρισδιάστατο προσομοίωμα της γης με πλαστελίνες, κατανοώντας έτσι τη δομής της, καθώς και το μηχανισμό γένεσης των σεισμών.

Εισηγητές

Καρατζέτζου Άννα,   Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ερευνήτρια
Παρασκευόπουλος Ηλίας,   Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ερευνητής 
Στεφανίδου Σωτηρία,   Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ερευνήτρια