Σχολή Γονέων: Ο επαναπροσδιορισμός του Αξιακού Συστήματος

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018
Ώρα έναρξης: 18:30

Οι αρχές που διέπουν τους βασικούς κανόνες συνύπαρξης των ανθρώπων συνιστούν την έννοια των ανθρώπινων αξιών. Κοινωνίες χωρίς αξίες διέπονται από κρίσεις.

Σήμερα το ιδεώδες του «καλού και αγαθού» άνθρωπου μετατράπηκε ξαφνικά στον οικονομικά επιτυχημένο.

Άλλοτε ο άνθρωπος έκανε το «κακό» και τον βασάνιζε το αίσθημα της ενοχής, πλέον κάνει το «κακό» χωρίς τύψεις. Έχει ατροφήσει το συναίσθημα της ευθύνης. Ζει για να παίρνει αυτό που θέλει με όποιο κόστος και οποιοδήποτε τρόπο. Κριτήριο για τις πράξεις μας αποτελεί η σκοπιμότητα και ο στόχος χωρίς να ελέγχεται η ποιότητα της πράξης και οι συνέπειες στους γύρω μας.

Αυτές οι συμπεριφορές αναπαράγονται και από τα παιδιά που μιμούνται κυρίως τις πράξεις μας.

Ποιες είναι οι συνέπειες από την υιοθέτηση αυτών των συμπεριφορών τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο? Γιατί είναι αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός του αξιακού  συστήματος. Ποιες συμπεριφορές των παιδιών ενισχύουν την πεποίθηση ότι απέχουμε πόρρω από την πραγμάτωση του καλού και αγαθού?

Η ψυχολόγος Μαρία Χατζηπανταζή σας καλεί σε μία ουσιαστική συζήτηση για ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό αφού αφορά, όχι το δικό μας μέλλον, αλλά των παιδιών μας.